Kedvezményezett: Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.

A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése – Történelmi múlt és cselekvő jelen

A szerződött támogatás összege: 39.199.828 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt elsődleges célja Kalocsa városban a közösségi identitás és kohézió erősítése, értékek mentén történő szervezése a történeti múlt emlékei, a hagyományok, kulturális és szellemi örökségek, közösségi értékek gyűjtésén, feldolgozásán és megosztásán, valamint a Kalocsai Települési Értéktár (KTÉ) gazdagításán és megismertetésén keresztül. E közösség építő törekvés egyaránt célozza a Kalocsán élő nemzetiségek belső kohéziójának és a város egésze társadalmi szövedékének erősítését. Emellett a közlekedésbiztonság javítása és a fenntarthatósági szemlélet elterjesztése érdekében a kerékpározást népszerűsítő kampányt is tervezünk „Bringázz a munkába!” tematikával, közlekedésbiztonsági versenyekkel, vetélkedőkkel, bebiciklizéssel. (Választható, önállóan nem támogatható tev.: Közlekedésbiztonsági programok).

Célunk közösségi akciókkal, tevékenységekkel, eseményekkel, programokkal, folyamatokkal a „Kalocsán élni jó” életérzés erősítése, az elvándorlást okozó hatások szívóerejének kompenzálása a közösséghez tartozás, a közös értékek és hagyományok ismerete és tisztelete mentén élés élményének megélése és fenntartása. Ahhoz, hogy jobban megértsük az itt lakók gondolkodásmódját, értékrendszerét, fel kell térképeznünk múltjukat, szokásaikat, hagyományaikat. A korábbi néprajzi és egyéb társadalomtudományi kutatások ehhez csak részlegesen adnak alapot. A Viski Károly Múzeum gyűjteménye és tudásbázisa, valamint a városban szép számmal működő hagyományőrző csoportok a múlt emlékeinek csak egy-egy kisebb-nagyobb szeletét gondozzák. A KTÉ eddigi elemei a történeti Kalocsa területén élt pota néprajzi csoport kulturális emlékeit fedik le. Az 1960-as évek végétől azonban nagy számban települtek be Kalocsára a környező nemzetiségi települések lakói, akik mára a város népességének jelentős hányadát teszik ki. (Noha ez adatokkal közvetlenül nem bizonyítható, mivel a népszámláláskor a nemzetiségi hovatartozás nem volt kötelezően megadandó adat, így csak becslésekre támaszkodhatunk, ami a KSH szerint mintegy 12-15%.)  A Kalocsai Sárköz színes néprajzi összetételét képezi le így a mai város is. A magyar, katolikus pota néprajzi csoport mellett tehát jelentős számban élnek a mai Kalocsán rácok, svábok, tótok, cigányok, valamint ismeretlen nemzetiségi összetételben reformátusok is.

Jelen projekt közösségépítő, és megerősítő tevékenységeihez illeszkedve, az akciókba beépülve célunk, hogy a tradicionális kalocsai kultúra mellett föltérképezzük az utóbbi fél évszázad népmozgásaiból eredő változásokat, felkutassuk az újonnan érkező nemzetiségi önszerveződéseket, végső soron egyrészt tudatosítsuk azok kulturális értékeit a közösségi gondolkodásban, másrészt beépítsük azokat a KTÉ-ba, harmadrészt élő értékekként segítsük ezek továbbadását, fennmaradását. A projekt során a célcsoport tagjaival valamint helyi civil szervezetek bevonásával közösen alakítjuk ki a helyi cselekvési tervet, valamint az Önkormányzattal közösen átvizsgáljuk a helyi stratégiai dokumentumokat. (Közösségfejl. folyamatok kezdeményezése és megvalósítása)

A tervezett közösségi értékfeltáró beszélgetések, gyűjtő- és kutatómunkák, az eredmények megismertetésére, a közös értékek és a közösségi élmények megélésére szolgáló rendezvénysorozatok a projekt végére remélhetőleg egy, a közösség kulturális életében önjáró, önként fennmaradó és fejlődő hagyományt hoz létre, melyet nem csak a célterület, de az egész város lakossága büszkén vállal és hirdet a település határain túl is. Reményeink szerint eme értékekről a mindennapi életben még több spontán beszélgetés alakul ki az utcán, a parkokban, de akár a piacon sorban állva, az orvosi rendelőben várakozva vagy biciklizés közben is.

A projekt megvalósítása során a kötelező tájékoztatás keretén túl (aloldal, térképtér, tájékoztatótábla) közösségi eredmények bemutatása érdekében a feltárt eredmények internetes közzétételén mellett nagy rendezvényeket tartunk, emellett a helyi média bevonása is biztosítja a célközönség elérését (Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Nyilvánosság biztosítása). A projekt során kialakított, a közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi Információs Ponthoz, valamint a felmérés zavartalan lebonyolításához kapcsolódóan eszközbeszerzést tervezünk. (Választható, önállóan nem támogatható tev.: Eszközbeszerzés)

A projekt aloldala, valamint az Értéktár infokommunikáció akadálymentesítésen kerül kialakításra. (Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: (Infokomm. akadálymentesítés)

A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása érdekében a szakmai vezetőt valamint a Múzeum és a KKKK egy-egy munkatársát Közösségfejlesztő képzésre iskolázzuk be. Emellett szorosan együttműködünk a Cselekvő közösségek kiemelt projekt megvalósítóival. A város vezetőivel közösen szervezett belföldi és külföldi tanulmányutak során szerzett tapasztalatok szintén hozzájárulnak a sikeres helyi cselekvési terv kidolgozásához és megvalósításához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. december 31.

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020

Európai Unió Szociális Alap

Kedvezményezett: Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.
Támogató: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
A projekt címe: Kalocsa városfejlesztés és kulturális programok
A szerződött támogatás összege: 106.879.000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

 1. 2021/22 évad kulturális programok megszervezése, felmérése, lebonyolítása
  A projekt keretében 2021-ben a vállalt programokat, mint a Food Truck Show Kalocsa, a Csíplek
  Kalocsa! Paprika Piknik és a Kalocsai Advent programsorozatok, nagy sikerrel lebonyolításra kerültek.
  A 2022 évi rendezvényeink voltak, a Food Truck Show Kalocsa és Csíplek Kalocsa! Paprika- és
  Gasztrofesztivál, amelyek szintén sikeresen lezajlottak. Mind a 2021-es, mind a 2022-es évi
  programok tervezett költségeit jelen támogatásból finanszíroztuk.
  Rendezvény lebonyolításához kapcsolódó szolgáltatások, mint vállalt célfeladatok az alábbiakban
  részletezettek szerint teljesültek:
 • Előadóművészeti szolgáltatások:
  A projektben tervezett koncertek megvalósultak 2022. szeptemberében: Edda Művek, Kowalsky meg
  a Vega koncertje és a Lúdas Matyi c. gyermekelőadás a Csíplek Kalocsa! Paprika- és
  Gasztrofesztiválon.
 • Hang, fény, színpadtechnika, rendezvényszervezés:
  Jelen támogatásból valósult meg a 2021. évi Csíplek Kalocsa! Paprika Piknik hang-, fény-,
  színpadtechnikája és áramkiépítési feladatai, személyszállítási szolgáltatása; valamint a 2022. évi
  Food Truck Show hang-, fény- és színpadtechnikája és áramkiépítése, a Csíplek Kalocsa! Paprika- és
  Gasztrofesztivál hang-, fény-, színpadtechnikája és áramkiépítése, rendezvénybiztosítási,
  rendezvénytakarítási, egészségügyi szolgáltatás biztosítási munkálatai.
 • Reklám és propaganda szolgáltatások:
  A projekt keretében elkészült reklámanyagok: a 2021. évi Food Truck Show Kalocsa
  fotódokumentációja (1 db) és imázsfilmje (1 db), a 2021. évi Csíplek Kalocsa! Paprika Piknik
  fotódokumentációja (1 db) és imázsfilmje (1 db), a 2022. évi Food Truck Show Kalocsa
  fotódokumentációja (1 db) és imázsfilmje (1 db), a 2022. évi Csíplek Kalocsa! Paprika- és
  Gasztrofesztivál beharangozó rádió szpotja (1 db), fotódokumentációja (1 db) és imázsfilmje (1 db),
  továbbá 1 db Kalocsa imázsfilm, és 1 db műsorfüzet a 2021. évi Advent Kalocsán rendezvénysorozat
  programjairól. Mindösszesen 4 db fotódokumentációs anyag, 5 db imázsfilm, 1 db műsorfüzet és 1 db
  rádiószpot elkészítése valósult meg.
 • Kommunikációs és PR tevékenység:
  A projektben megvalósított kulturális rendezvények kommunikációs és PR feladatok ellátását 2
  vállalkozó bevonásával valósítottuk meg 8, illetve 15 hónapon keresztül egészen a projekt zárásáig.
 • Projektmenedzsmenti szolgáltatás:

A projekt koordinálására 1 fő projektasszisztenst vontunk be 11 hónapon keresztül. 1 fő
projektmenedzser egyéni vállalkozóként 8 hónapon keresztül vállalkozási jogviszony keretében, majd
4 hónapon keresztül megbízási jogviszony keretében látta el a feladatokat.

 1. Személyszállításra alkalmas kisbusz
  A város kulturális és sport életének, programjainak fenti célokat is magában foglaló,
  személyszállításra alkalmas, Opel Vivaro L kombi típusú, 9 személyes, SKS-364 forgalmi rendszámú, új
  kisbusz beszerzése megtörtént, a számla kifizetésre került 2021 márciusában. A város civil szervezetei
  térítésmentes szolgáltatásként vehetik igénybe a járművet.
 2. Városkép fejlesztése
  A támogatási cél megvalósítása érdekében a célfeladatok teljesítése megvalósult. A Vidats utcai
  játszóteret érintő építési beruházás, a játszótéri eszközök beszerzése és telepítése lezajlott.
  A beruházás keretében 1 db hajó – két árbócos játék, 2 db két személyes lengőhinta, 1 db két
  személyes wipp, 1 db rugós játék lovacska, 1 db homokozó, 1 db kerékpár szervizpont, valamint a
  játékok biztonságos használata érdekében 200 m2 ütéscsillapító felület (homok) került telepítésre a
  téren. A park korszerűsítésének köszönhetően a lakosság, családok számára egy kulturáltabb
  élhetőbb, tiszta és kellemes környezetben tölthetik el itt a szabad idejüket.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. december 31.
A projekt azonosítószáma: TKI-KEDV/49-8/2020