Kedvezményezett: Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft.

A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése – Történelmi múlt és cselekvő jelen

A szerződött támogatás összege: 39.199.828 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt elsődleges célja Kalocsa városban a közösségi identitás és kohézió erősítése, értékek mentén történő szervezése a történeti múlt emlékei, a hagyományok, kulturális és szellemi örökségek, közösségi értékek gyűjtésén, feldolgozásán és megosztásán, valamint a Kalocsai Települési Értéktár (KTÉ) gazdagításán és megismertetésén keresztül. E közösség építő törekvés egyaránt célozza a Kalocsán élő nemzetiségek belső kohéziójának és a város egésze társadalmi szövedékének erősítését. Emellett a közlekedésbiztonság javítása és a fenntarthatósági szemlélet elterjesztése érdekében a kerékpározást népszerűsítő kampányt is tervezünk „Bringázz a munkába!” tematikával, közlekedésbiztonsági versenyekkel, vetélkedőkkel, bebiciklizéssel. (Választható, önállóan nem támogatható tev.: Közlekedésbiztonsági programok).

Célunk közösségi akciókkal, tevékenységekkel, eseményekkel, programokkal, folyamatokkal a „Kalocsán élni jó” életérzés erősítése, az elvándorlást okozó hatások szívóerejének kompenzálása a közösséghez tartozás, a közös értékek és hagyományok ismerete és tisztelete mentén élés élményének megélése és fenntartása. Ahhoz, hogy jobban megértsük az itt lakók gondolkodásmódját, értékrendszerét, fel kell térképeznünk múltjukat, szokásaikat, hagyományaikat. A korábbi néprajzi és egyéb társadalomtudományi kutatások ehhez csak részlegesen adnak alapot. A Viski Károly Múzeum gyűjteménye és tudásbázisa, valamint a városban szép számmal működő hagyományőrző csoportok a múlt emlékeinek csak egy-egy kisebb-nagyobb szeletét gondozzák. A KTÉ eddigi elemei a történeti Kalocsa területén élt pota néprajzi csoport kulturális emlékeit fedik le. Az 1960-as évek végétől azonban nagy számban települtek be Kalocsára a környező nemzetiségi települések lakói, akik mára a város népességének jelentős hányadát teszik ki. (Noha ez adatokkal közvetlenül nem bizonyítható, mivel a népszámláláskor a nemzetiségi hovatartozás nem volt kötelezően megadandó adat, így csak becslésekre támaszkodhatunk, ami a KSH szerint mintegy 12-15%.)  A Kalocsai Sárköz színes néprajzi összetételét képezi le így a mai város is. A magyar, katolikus pota néprajzi csoport mellett tehát jelentős számban élnek a mai Kalocsán rácok, svábok, tótok, cigányok, valamint ismeretlen nemzetiségi összetételben reformátusok is.

Jelen projekt közösségépítő, és megerősítő tevékenységeihez illeszkedve, az akciókba beépülve célunk, hogy a tradicionális kalocsai kultúra mellett föltérképezzük az utóbbi fél évszázad népmozgásaiból eredő változásokat, felkutassuk az újonnan érkező nemzetiségi önszerveződéseket, végső soron egyrészt tudatosítsuk azok kulturális értékeit a közösségi gondolkodásban, másrészt beépítsük azokat a KTÉ-ba, harmadrészt élő értékekként segítsük ezek továbbadását, fennmaradását. A projekt során a célcsoport tagjaival valamint helyi civil szervezetek bevonásával közösen alakítjuk ki a helyi cselekvési tervet, valamint az Önkormányzattal közösen átvizsgáljuk a helyi stratégiai dokumentumokat. (Közösségfejl. folyamatok kezdeményezése és megvalósítása)

A tervezett közösségi értékfeltáró beszélgetések, gyűjtő- és kutatómunkák, az eredmények megismertetésére, a közös értékek és a közösségi élmények megélésére szolgáló rendezvénysorozatok a projekt végére remélhetőleg egy, a közösség kulturális életében önjáró, önként fennmaradó és fejlődő hagyományt hoz létre, melyet nem csak a célterület, de az egész város lakossága büszkén vállal és hirdet a település határain túl is. Reményeink szerint eme értékekről a mindennapi életben még több spontán beszélgetés alakul ki az utcán, a parkokban, de akár a piacon sorban állva, az orvosi rendelőben várakozva vagy biciklizés közben is.

A projekt megvalósítása során a kötelező tájékoztatás keretén túl (aloldal, térképtér, tájékoztatótábla) közösségi eredmények bemutatása érdekében a feltárt eredmények internetes közzétételén mellett nagy rendezvényeket tartunk, emellett a helyi média bevonása is biztosítja a célközönség elérését (Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Nyilvánosság biztosítása). A projekt során kialakított, a közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi Információs Ponthoz, valamint a felmérés zavartalan lebonyolításához kapcsolódóan eszközbeszerzést tervezünk. (Választható, önállóan nem támogatható tev.: Eszközbeszerzés)

A projekt aloldala, valamint az Értéktár infokommunikáció akadálymentesítésen kerül kialakításra. (Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: (Infokomm. akadálymentesítés)

A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása érdekében a szakmai vezetőt valamint a Múzeum és a KKKK egy-egy munkatársát Közösségfejlesztő képzésre iskolázzuk be. Emellett szorosan együttműködünk a Cselekvő közösségek kiemelt projekt megvalósítóival. A város vezetőivel közösen szervezett belföldi és külföldi tanulmányutak során szerzett tapasztalatok szintén hozzájárulnak a sikeres helyi cselekvési terv kidolgozásához és megvalósításához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. december 31.

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020

Európai Unió Szociális Alap