A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. a Kalocsai Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, amely létrejöttének egyik alapvető célja, hogy Kalocsa az előtte álló legfontosabb kihívásainak minél hatékonyabban eleget tegyen.

A társaság elsődleges feladataként a Paks 2 beruházás kapcsán az önkormányzatra háruló feladatokat koordinálja, szoros kapcsolatot tart a beruházás valamennyi résztvevőjével, és minderről a lakosságot tényszerűen, hitelesen tájékoztatja.  A Paks 2 építésén túl a Kalocsa – Paks Duna-híd megépülése, a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség kínálta lehetőségek, valamint a Foktői úti laktanya területén kialakítandó új városrész kialakításának koordinációja is a feladatai közé tartozik.

A KIKK másik fontos célja Kalocsa teljes lakosságának, egységesen minden korosztályának a megszólítása, a szórakoztatása, az életminőség jobbá tételének segítése. Kiemelt cél a helyi turizmus fellendítésének ügye, amelyhez elengedhetetlen a városi szolgáltatások színvonalának bővítése és javítása, a smart programok elindítása, a komplex turizmusfejlesztési javaslatok kidolgozása és koordinálása, a város ismertségét növelő városmarketing feladatok ellátása, valamint színvonalas fesztiválok életre hívása is.

A Nonprofit Kft. létrehozása egy egyértelmű és szükséges válasz volt egy létező kihívásra. Egyre nagyobb a verseny az egyes települések között, így az élbolyba kerüléshez és maradáshoz Kalocsa Város Önkormányzatának is összehangolt, rugalmas, gazdaságosan működő, kiváló szakemberek által irányított társaságra volt szüksége. Olyan nonprofit cégre, amely mentes a bürokráciától, a hivatali kötöttségektől, azonnal tud reagálni a gazdasági és a jogi környezet változásaira, kihívásaira. A rengeteg új feladathoz jól szervezett, a szinergiákat kihasználni tudó, szakmájukban kiemelkedő tapasztalatokkal bíró csapatra volt szükség.

A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ három kiemelt divíziót koordinál; a városfejlesztést, városmarketinget és a turizmusfejlesztést.

A városfejlesztési divízió felel azért, hogy Kalocsa kiaknázza a rá váró 21. századi kihívásokat. A város a régióban és az országban hasonló adottságokkal bíró városokhoz képest fejlődjön. Bekerüljön egy nemzetközileg is erős országos gazdasági vérkeringésbe, illetve az adóbevételek jelentős stabil forrásokat biztosítsanak a városvezetés számára. Az itt élő lakosok számára versenyképes munkahelyek létesüljenek, a fiatalok pedig reális jövőképet és lehetőséget lássanak Kalocsában. Ilyen konkrét feladat például a szállodafejlesztés, ipari park fejlesztés, nagyvállalatok telephely létesítése, közlekedési és turisztikai, városüzemeltetési infrastruktúrák fejlesztése és modernizálása, stb.

A városmarketing divízió felel azért, hogy Kalocsa várost hitelesen és eladhatóan pozícionálja a nemzetközi, az országos és a lokális célcsoportok, a lakosság körében. Ez az iroda koordinálja a város arculatához köthető aktivitásokat, valamint felel a hiteles és széleskörű tömegtájékoztatás koordinálásért, a várost érintő legfontosabb információk gyors és közvetlen terjesztéséért, a térség kiemelt jelentőségű híreinek továbbításáért. A városmarketing felel azért, hogy identifikálja Kalocsa városát és egy jól meghatározható, egyedi imázst építsen fel, alapul véve az egyedülálló két hungarikum – paprika és népművészet – nyújtotta adottságokat. Ilyen konkrét feladat többek között a város médiaportfóliójának bővítése és üzemeltetése, imázsfilmek és anyagok gyártása és terjesztése, tematikus rendezvények megálmodása és megvalósítása, a hungarikumok és hagyományok megőrzése és népszerűsítése, az azokra épülő attrakciók megálmodása és koordinálása, stb.

A Kalocsai turizmusfejlesztés célja pedig, hogy olyan stabil látogatói számot hozzon a városnak, hogy fellendítse az ebben a szegmensben érdekelt vállalkozások életét, népszerűséget hozva Kalocsának. A divízió felel azért, hogy a jövőben növekedjen a szállodai szobakapacitás, növekedjen ezáltal a kalocsai vendégéjszakák száma, tartalmas és minőségi programkínálattal vonzzuk be a térségi, országos hazai, illetve nemzetközi turizmust egyaránt. A turizmusfejlesztés és a városfejlesztési divízió közösen dolgozik olyan infrastrukturális fejlesztéseken, illetve turisztikai attrakciók életre hívásán, amelyek segítik a fenti célok mielőbbi megvalósulását. Ilyen konkrét feladat többek között a meszesi térség kikötő fejlesztése, szállodaprojektek kidolgozása, tematikus élményprogramok megvalósítása, a hagyományőrző programok minőségi képviselete, kiajánlása, stb.

Ezen kívül a kulturális központnál lévő feladatok magas színvonalon történő ellátása is a KIKK feladata. A Nonprofit Kft. a közművelődési és könyvtári feladatokat a jövőben teljes egészében átvette, és folytatja. A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár funkciója kizárólag gazdasági formában alakult át, a lakosok továbbra is közvetlenül értesülhetnek Kalocsa kulturális életének eseményeiről.